Περιγραφή

Χρυσό δαχτυλίδι Κ14

https://www.kosmimatamamoglou.gr/product-category/daxtulidia/xrusa-daxtulidia/